SI / EN

Varnost gledalcev
Organizator opozarja vse gledalce in obiskovalce, da je tekmovanje v gorsko hitrostnem avtomobilizmu lahko nevaren šport, zato naprošamo vse gledalce in obiskovalce, da upoštevajo navodila redarjev in uradnih oseb in s tem pripomorejo k varni in uspešni prireditvi.